Znajdź nas na:

Dlaczego firma Pakfol?

Hurtownia powsta?a w lutym 1993 roku. Jedynymi jej wsp?w?a?cicielami s? Lidia i Marek Czeniek.

Zajmuje si? hurtow? sprzeda??:

  • opakowa? dla gastronomii, handlu, producentw i importerw ?ywno?ci w tym opakowania z plomb?
  • wszelkich opakowa? dla cukiernictwa w tym opakowa? cukierniczych ozdobnych.
  • artyku?w sanitarnych dla gastronomii i producentw ?ywno?ci
  • chemii profesjonalnej i oglnej dla gastronomii, handlu i producentw ?ywno?ci
  • hurtow? sprzeda??: wybranych artyku?w AGD mi?dzy innymi ?cierek, g?bek, zmywakw, mopw i wiader, szczotek itp.
  • na indywidualne zamwienia naszych klientw wszelkie inne opakowania wg dost?pnych w naszej firmie katalogw.
  • wykonujemy rwnie? nadruki na opakowaniach na w?asnej maszynie drukarskiej.

Dla sta?ych klientw stosujemy op?nione terminy p?atno?ci, a ponadto dla hurtowni i odbiorcw zbiorowych upusty cenowe oraz ceny negocjowane. W wielu przypadkach nasze ceny sprzeda?y s? takie same lub zbli?one do cen proponowanych przez producentw i importerw.

 

Powi?kszanie zdj?? na stronie:

Po klikni?ciu lewym klawiszem myszy na miniatur? zdj?cia powi?ksza si? na 2/3 strony. Nast?pnie nale?y umie?ci? kursor na powi?kszeniu i klikn?? prawym klawiszem myszy. Rozwinie si? pionowa lista mo?liwo?ci. Na grze listy klikn?? lewym klawiszem myszy na „poka? obrazek”. Zdj?cie otworzy si? w nowym oknie a kursor zmieni si? ze strza?ki na „+”. Po ponownym klikni?ciu lewym klawiszem myszy rozwinie si? zdj?cie w pe?nej rozdzielczo?ci. Zdj?cie nie mie?ci si? na ekranie komputera. Mo?na go ogl?dn?? przesuwaj?c dolnym i prawym suwakiem. Powodzenia.

 

Uwaga:

Wszystkie zarejestrowane nazwy producentw, marki w?asne oraz loga firm zamieszczone na stronie internetowej nale?? do ich prawnych w?a?cicieli i zosta?y u?yte na stronie jedynie w celu identyfikacji producenta oraz produktu..

Copyright © PAKFOL Projekt i realizacja: Master Project