Huawei Aluminum Management Team

 • David Jin

  David Jin

  General Manager
 • Amy Wei

  Amy Wei

  Deputy General Manager
 • Zhaoli Gong

  Zhaoli Gong

  Finance Manager
 • Amanda Shao

  Amanda Shao

  Sales Director
 • Elsa He.jpg

  Elsa He

  Personnel Manager
 • Chaojie Wang

  Chaojie Wang

  Department Manager
 • Yufei Wang

  Yufei Wang

  Production Manager
 • Scarlett Wang

  Scarlett Wang

  Sales Manager
 • Hywen Lu

  Hywen Lu

  Sales Manager
trun_top